Eastern Express Map v5.0

1/12/2014
 
Rozdiely medzi  verziou 4.1  a verziou 5.0:
- Ukrajina  Všetky mestá . 
-  Plná kompatibilita s  verziou 1.14 
-  Tvorba nových  semaforov  s opakovačmi . 
-  odstránené všetký nahlásené nedostatky 
z predchádzajúcich verzií.