Realistic Visuals - V2.2 Mixed

16/2/2015
 
• Nové textúry ciest, zmenil som ich a vytvoril nové. 
• Niektoré zmeny týkajúce sa farby prostredia.