RusMap v1.4.7 pre 1.15

29/12/2014
 
Pridané nové objekty 
Opravené chyby z predchádzajúcej verzie